เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

              ปรัชญา : ความรู้คู่คุณธรรม


#วิชาบูรณาการสื่อเพื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย #คณะศึกษาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยราชธานี

หลายคนคงทราบกันดี ถ้ากล่าวถึงผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย และถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของการศึกษาในประเทศไทย ทำให้การเรียนการสอนนั้นต้องหยุดชะงักลงอย่างชัดเจน heart

ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบวงกว้างในหลายมิติทั่วโลก รวมทั้งผลกระทบต่อแวดวงการศึกษาในหลายแง่มุม ตั้งแต่การปิดเรียน ปรับมาใช้การสอนผ่านกลไกต่างๆ ตลอดจนปัญหาทางเศรษฐกิจที่ตามมาที่ทำให้เด็กหลายคนต้องออกจากโรงเรียน ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาถ่างเพิ่มมากขึ้น

แต่อีกด้านโควิด-19 กลายเป็นแรงผลักดันบังคับให้เกิดการปรับตัวและนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมรูปแบบการศึกษาใหม่ๆ ที่ช่วยให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ผ่านช่องทางใหม่ๆ ตามกำลังด้วยรูปแบบที่แตกต่างกลายเป็นโมเดลใหม่ๆ ที่สอดรับกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทั่วโลก

อ.วรรษิษฐา อัครชนยวมนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาเด็กปฐมวัยและการผลิตสื่อการเรียนรู้ ได้จัดแผนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อดิจิทัล โดยเรียนเชิญ อ.กฤติเดช ฉายจรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ ซึ่งได้ใช้โอกาสช่วงสถานะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องช่วยเหลือเด็กๆ ทั้งในตัวเมืองและในพื้นที่ห่างไกล การจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอ เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แต่เน้นกระบวนการถ่ายทอดที่ อ.วรรษิษฐา ได้แนะนำเป็นแนวทางไว้ อย่างตั้งใจยิ่ง

news 2022 01 19 01 11 59

แนะนำมหาวิทยาลัยราชธานี

มหาวิทยาลัยราชธานีถือกำเนิดขึ้นจากความต้องการทางการศึกษาของเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาศทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และเพื่อผู้แสวงหาความก้าวหน้าในทางวิชาการ ได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีศักยภาพเพียงพอในการนำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มหาวิทยาลัยราชธานี ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นในนามวิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2536 และได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย ในนามมหาวิทยาลัยราชธานี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2546

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

ความรู้คู่คุณธรรม

 

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชธานีมีปณิธานที่จะถ่ายทอดความรู้กับการเสริมสร้างคุณธรรม

และส่งเสริมความก้าวหน้าให้บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และสติปัญญาตลอดจนสนองความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ

 

วิสัยทัศน์

 

มหาวิทยาลัยราชธานี มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรมสู่สังคม

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. Campus Event
 3. แกลอรี

วันพฤหัสบดี, 08 ธันวาคม 2565 08:52

สาชาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สุด ปัง !!
มียอดผู้รับชมสื่อบน YouTube หลักหมื่นเกือบแสน ยกชั้นเรียน มารับฟังเคล็ดลับ ?

วันพุธ, 11 มกราคม 2566 08:58

ภาพบรรยากาศหลังเสร็จสิ้นพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

วันพุธ, 11 มกราคม 2566 08:32

ภาพบรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564

วันจันทร์, 12 ธันวาคม 2565 15:16

รุ่นพี่คนเก่ง

 • นายอุเทน วรชินา

  นายอุเทน วรชินา
  ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
  ศิษย์เก่า หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • นางลัดดา แจ่มใส

  นางลัดดา แจ่มใส

  ประธานวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีบ้านดู่ใน
  ศิษย์เก่า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • นายอดิศักดิ์ สาวิสิทธิ์

  นายอดิศักดิ์ สาวิสิทธิ์
  ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี
  หัวหน้างานผู้ป่วยนอกและงานบริการส่วนหน้า
  ผู้ตรวจการณ์พยาบาล โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

 • นางสาวพรทิพย์ เวิคเทิล

  นางสาวพรทิพย์ เวิคเทิล
  ผู้ช่วยพยาบาล
  โรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า แผนก กองอายุรกรรม ICU

 • นางสาว ปานตะวัน จิตรทรัพย์

  นางสาว ปานตะวัน จิตรทรัพย์
  ผู้ช่วยพยาบาล
  โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร แผนก ไตเทียม

 • นางสาวสุภาภรณ์ ผลบุญ

  นางสาวสุภาภรณ์ ผลบุญ
  ผู้ช่วยพยาบาล
  โรงพยาบาลมุกดาหาร แผนก อายุรกรรมชาย

 • นางสาว ชลธิชา อินทร์แก้ว

  นางสาว ชลธิชา อินทร์แก้ว
  ผู้ช่วยพยาบาล
  โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย แผนกCovid

 • นางสาว ชลทิชา พิลาวัน

  นางสาว ชลทิชา พิลาวัน
  ผู้ช่วยพยาบาล
  โรงพยาบาลหัวเฉียว