more info

 ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายคณะพยาบาลศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 เพื่อทดแทนการคัดเลือกในระบบกลาง ปีการศึกษา...

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2 

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย...

 • ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

  ม.ราชธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วตั้งแต่บัดนี้

  วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 09:21
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์

  วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 09:33
 • รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

  รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์รอบ 2

  วันอาทิตย์, 13 กรกฎาคม 2557 09:34
 • กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

  กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยราชธานี ปการศึกษา 2557 รอบ 2

  วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557 09:29
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

  วันอังคาร, 15 กรกฎาคม 2557 09:49

ปรัชญามหาวิทยาลัย "ความรู้ คู่คุณธรรม" • อัตลักษณ์ "บัณฑิตราชธานีเป็นผู้นำและเป็นที่ต้องการของสังคม" • เอกลักษณ์ "รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสังคม"

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์บริหารธุรกิจ

ข่าวสาร

graduate.rtu.ac.th
 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครูเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ” โดยกำหนดการอบรมในวันที่28 กันยายน2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “วัฒนธรรมอาเซียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดยกำหนดการอบรมในวันที่22กันยายน2556 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการจัดงานของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น34 และ รุ่น35

 • ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจพัฒนาทางด้านวิชาการทางด้านครู เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “สื่อประกอบการสอน” โดยกำหนดการอบรมในวันที่21 กันยายน2556 ณ ห้อง1401 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากประกาศนียบัตรทันตแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี โทร 045-319900

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์คณะศึกษาศาสตร์

 

ภาพกิจกรรม 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

job

 

แผนที่ตั้ง

Contact Us

เลขที่ 261 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม
  อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. 045-319900
  โทรสาร 045-319911
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

แสดงผลได้ดีใน