เอกสารนี้อธิบายสถาปัตยกรรมของแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือบน Google Cloud ที่ช่วยคุณประมวลผลข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลทางคลินิกและ ...

× ประกาศจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ