หลายร้อย รอยยิ้ม ที่ครูให้มากกว่าคำสอน | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

หลายร้อย รอยยิ้ม ที่ครูให้มากกว่าคำสอน

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ถึงกลับน้ำตาคลอ เมื่อนักศึกษาได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของครูผู้สอนที่ให้มากกว่า คำสอน และอนาคตในสายอาชีพ 

ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ได้จัดทำโครงการ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้ใหญ่ใหญ่ ด้วยความต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคติดต่อที่มีสถิติเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงเดือน ธันวาคม - กุมภาพันธ์ คือโรคไข้วัดใหญ่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและป้องกันโรคดังกล่าว ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนในวันที่ 18 ธันวาคม และ 19 ธันวาคม 2564 และได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา จนทำให้นักศึกษาหลายคนถึงกลับน้ำตาคลอ ด้วยคำพูดที่กล่าวประมาณว่า

 

 

ด้วยคำกล่าวประมาณว่า "เรื่องขอให้ตั้งใจ เรียนรู้ สร้างสรรค์ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยเรื่องสุขภาพครูคนนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงกาย แรงใจและช่วยดูแลทุกคนเอง" ท่าน ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ เป็นผู้ประสานงานติดต่อขอวัคซีนและเป็นผู้ฉีดวัคซีนให้กับ นักศึกษาจำนวนมากกว่า 100 คน ด้วยรอยยิ้มและความปลื้มปิติ อย่างเห็นได้ชัดเจน 

รูปภาพบรรยากาศ (คลิก)

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม