คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานีเข้าร่วมพิธีเปิด​นิทรรศการสวนผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าพระราชทาน  | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานีเข้าร่วมพิธีเปิด​นิทรรศการสวนผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าพระราชทาน 

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


“สวนผีเสื้อประดิษฐ์และดอกไม้ป่าพระราชทาน” 

ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีฯ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชธานี ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์  มอบหมายให้ ดร.ฐิติมา​  โกศัลวิตร รองอธิการบดี​ฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม และเข้าร่วมพิธีเปิดฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ทั้งนี้ พิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 22 การแสดงชุดรำสี่แสงจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การแสดงเฉลิมพระเกียรติฯจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ สวนผีเสื้อประดิษฐ์จากผ้าพื้นถิ่น  โดยจัดให้มีผีเสื้อหลากหลายขนาดและสีให้แตกต่างกัน จำนวน 90,290 ตัว และดอกไม้ป่าพระราชทาน 5 ชนิด คือ มณีเทวา ดุสิตา สร้อยสุวรรณา สรัสจันทร และทิพย์เกสร

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับประชาชนที่มาเที่ยวชมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สามารถจอดรถได้ที่บริเวณลานขวัญเมือง
( ศาลากลางหลังเก่า) ฟรีรายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม