ความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ความร่วมมือทางวิชาการครั้งสำคัญที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์”

        วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.เมธาวี โชติชัยพงศ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชธานี ดร.วิลาวัณย์ ตันวัฒนะพงษ์ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.เมธาวี โชติชัยพงศ์ ให้ลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ มหาวิทยาลัยราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งใน สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วม จำนวน 150 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 -14.30 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom Meeting

 


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม