ประมวลภาพ ความประทับใจ รอบรั้วราชธานี | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ประมวลภาพ ความประทับใจ รอบรั้วราชธานี

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


ประมวลผลภาพ ความประทับใจ รอบรั้วราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

กิจกรรมแสดงความพยินดี กับ นางสาว ศุกลภัทร พรมด้าว นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4

ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   

 

 

 

 


กิจกรรม
          พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ (นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์) มหาวิทยาลัยราชธานี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 50 ปี  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


กิจกรรม สัมมนาทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ แสดงความสามารถอย่างน่าชื่นชม

     


โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้น 2 วัน

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น.
-  เรื่องการลงโปรแกรม SPSS และการใช้ e-book สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3

- วิทยากร โดย อาจารย์กฤติกรณ์ ศรีโสภา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
- เรื่องการใช้โปรแกรม  Microsoft office เบื้องต้น (Microsoft Word และ Microsoft  Power Point)  

- การใช้ e-book สำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  

  วิทยากรโดย อาจารย์สุจิตรา กฤติยาวรรณ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ 


 

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม