สัมมนาทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ แสดงความสามารถอย่างน่าชื่นชม | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

สัมมนาทางการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ แสดงความสามารถอย่างน่าชื่นชม

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี

ได้จัดการสัมมนาทางการพยาบาล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาสสัมมนาทางการพยาบาล จัดการสัมมนา 2 วันดังนี้


วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มี ดร. ฐิติมา  โกศัลวิตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา จัดสัมมนาทั้งหมด 4 เรื่อง ดังนี้ 

  1. บทบาทพยาบาล : การวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์
  2. พยาบาลกับการสื่อสารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  3. โรคใหม่ สร้างโลกใหม่แห่งการเรียนรู้
  4. ผู้นำที่ดีในการบริหารความขัดแย้งในหอผู้ป่วย

และ วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มี ผู้ช่วยศาสตรจารย์เยาวลักษณ์  โพธิดารา คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา จัดการสัมมนา จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

  1. การพลิกโฉมนวัตกรรมทางการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
  2. พฤติกรรมกับการบริการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
  3. ศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่การเรียนรู้โลกออนไลน์
  4. การจัดการสร้างผู้นำที่ดี

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม