ชมรมกีฬา จัดกิจกรรมผู้นำเข้มแข็ง หลากหลายท่าเต้น ใครเห็นก็สุขใจ | มหาวิทยาลัยราชธานี ®
 

ชมรมกีฬา จัดกิจกรรมผู้นำเข้มแข็ง หลากหลายท่าเต้น ใครเห็นก็สุขใจ

ประกาศโดย มหาวิทยาลัยราชธานี        


กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

ชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยราชธานี  Date 09 กุมภาพันธ์ 2565

สโมสรนักศึกษาและชมรมนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพและเพื่อเป็นการผ่อนคลายจากกิจกรรมทางวิชาการและสถานการณ์โควิด-19 โดยได้ข้อสรุปในที่ประชุมสโมสรว่าควรจัดกิจกรรมเป็นการเต้นแอโรบิคประกอบเพลงเร้าใจ เน้นการออกท่าทางให้กระฉับกระเฉงและครึกครื้น ผลออกมาเป็นอย่างไรรับชมจากภาพได้เลยครับ

ชมรมกีฬา ชมรมกีฬา

จากภาพ บรรยากาศกิจกรรมเต้นแอโรบิค  มหาวิทยาลัยราชธานี


 

จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้นำเต้น อาจารย์ชลลดา มีทอง อาจารย์ที่ปรึกษาวัย 40 up ... สาขาแต่ถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์จะอุทานคำว่า 40 ยังแจ๋ว .. สังเกตได้จากการออกกำลังกายและท่าเต้นที่คล่องแคล่วว่องไวเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคคือผลสะท้อนของการมีสุขภาพแข็งแรง

จากภาพ อาจารย์ชลดา เป็นผู้เต้น ณ ใต้ตึกเรียน คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี

จากภาพ ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร (รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)

จากภาพ ดร.ฐิติมา รองอธิการบดีฯ ไม่ขอเปิดเผยอายุ (6* ปี) เนื่องด้วยอายุเป็นเพียงตัวเลข และเพื่อเป็นการยืนยันกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยราชธานี จากการถ่ายทอดเรื่องสุขศึกษาและพลานามัย ถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ด้วยเหตุผลนี้ทาง ชมรมส่งเสริมสุขภาพฯ   โดยมีที่ปรึกษาคือ อาจารย์ชลลดามีทอง , อาจารย์ฉัตรชัย พิมมาทัย ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมออกกำลังกายกับกิจกรรมดังกล่าว .. ช่วงเวลา 15:00 น ในแต่ละวันของทุกสัปดาห์


กิจกรรมที่มีเนื้อหาคล้ายคลึง

คลิก รับชมได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้

          มณีเวช เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการจัดสมดุลโครงสร้างของร่างกายที่ท่านอาจารย์ประสิทธิ์ มณีจิระประการ เป็นผู้ค้นพบโดยใช้ผสมผสานวิชาแพทย์แผนไทย จีนและอินเดีย มาประยุกต์ต่อยอดและพัฒนาการรักษามาเป็นของคนไทยเรา รายละเอียดเพิ่มเติม / เนื้อหาย่อย

. . . . .

รายละเอียด PHOTO ALBUM

ไม่มีอัลบั้ม