การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

 
 

ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 รับตรง) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 รับตรง) วันอังคาร, 07 พฤษภาคม 2562 >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 (รอบ 2 รับตรง)  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  More detail
การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2562 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจําปีการศึกษา 2562 วันพุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 >> มหาวิทยาลัยราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป >> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย หรือ คลิกเพื่อเปิด Webs More detail

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ภาวินี ศรีสันต์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper) ภายใต้เรื่อง “อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1” ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ปี 2559 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวการประชุมวิชาการ/สัมมนา/อบรม รางวัลบทความวิจัยดีเด่น (Best Paper)