การรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบบ portfolio ปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบบ portfolio ปีการศึกษา 2561

pdf icon 250x250             

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบบ portfolio

    ให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก ให้เตรียมหลักฐานและเอกสารตามระเบียบการรายงานตัวในไฟล์เอกสารแนบ 1-7 ระบุไว้

อกสารแนบทั้งหมด 7 รายการ

1) แบบคำขอกู้ยืมเงิน

2) ใบเตรียมเอกสารการกู้ยืม

3) มหาวิทยาลัยราชานีแบบสัมภาษณ์-61

4) หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน-2561

5) จิตอาสา

6) กำหนดการรายงานตัวและเอกสารลงทะเบียนเรียน61

7) ขั้นตอนการยื่นกู้ยืม-กยศ

 ลงประกาศวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 

CONNECT WITH US

FB 11v2   IG11v2   youtube111   mail1

 

Language Switcher

 

phone2 Tel.045-319900  fax2  Fax.045-319911

มหาวิทยาลัยราชธานี  261 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต แบบ portfolio ปีการศึกษา 2561