ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 ให้รายงานตัววันที่ 22 มิถุนายน 2563


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563  << Click

ให้รายงานตัวในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 -16.30 น.  ณ ห้องทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี

กำหนดการรายงานตัว

เอกสารที่ต้องเตรียม

Date post 0000-00-00 by Mr.Admin Page