รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 TCAS แบบโควต้า


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 TCAS แบบโควต้า << Click here

นักศึกษาต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS ภายในวันที่ 22-23 เมษายน 2563 ที่ https://student.mytcas.com/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 045319900 ต่อ 118.

Date post 0000-00-00 by Mr.Admin Page