โครงการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา

ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี จัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ดังต่อไปนี้


ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชธานี จัดกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้โครงการปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา ดังต่อไปนี้


กิจกรรมทำบุญตักบาตรภายในมหาวิทยาลัย

   

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา

   

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญทางศาสนา

   
     

 

กิจกรรมปฏิบัตรธรรมเจริญภาวนา

     

 

Date post 0000-00-00 by Mr.Admin Page